Зимско јутро, Војислав Илић

                                   Зимско јутро           Војислав Илић          

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: описна (дескриптивна) песма
  • Описна песма: описује природу, пределе, природне појаве, облике, покрете, звуке, боје и живи свет
 • Тема: опис зимског јутра
 • Мотиви: јутро, мраз, мир, зима, петао, ловац
 • Статички мотиви: опис села у зимско јутро
  •  Статички мотиви: не покрећу радњу, описују село, предео...
 • Строфа: катрен (строфа од четири стиха)
 • Епитети: Оштар мраз спалио зелено лисје,
  • Епитет: сликовито и живо истиче својства неког појма
 • Метафора: Ноћна се кандила гасе (звезде и месец)
  • Метафора: скраћено поређење, има пренесено значење
 • Персонификација: И шум се разлеже благ, кад својим студеним крилом
  У голе гранчице дирне

  • Персонификација: придавање неживом особине живог

Војислав Илић (Београд, 1862 – Београд, 1894) За живота је објавио три збирке песама.  Најпознатије песме: Домовина, Грма, Зимско јутро, Свети Сава, Тибуло. Београд : Рад, 1975. https://sh.wikipedia.org/wiki/Vojislav_Ili%C4%87

Зимско јутро

Јутро је. Оштар мраз спалио зелено лисје,
А танак и бео снег покрио поља и равни,
И сниски, тршчани кров, У даљини губе се брези
И круже видокруг тавни.

У селу влада мир. Још нико устао није,
А будан петао већ, живосно лупнувши крилом,
Поздравља зимски дан  и звучним ремети гласом
Тај мир у часу милом.

Ил’ каткад само тек звиждање јасно се чује
И тежак, промуко глас. То ловац пролази селом,
И брзе мамећи псе, погурен у поље жури,
Покривен копреном белом.

Свуда је пустош и мир. Ноћна се кандила гасе
А свежи, јутарњи дах, прелеће долине мирне,
И шум се разлеже благ, кад својим студеним крилом
У голе гранчице дирне

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452