Граматика српског језика за 5. разред

Попуњавање рупа у знању и редовно учење.

Без ризика са различитим наставницима.

Без проблема уклапања термина са добрим наставницима.

Сами помажете свом детету и дете постаје самостално у учењу.

Лекције, вежбања и тестови доступни 24/7.

Додатна појашњења кроз коментаре на сајту.

Како сајт функционише?

Претплата на сајт омогућава приступ свим лекцијама, вежбањима и тестовима за све разреде и све области српског језика и књижевности, без ометања и без реклама.

Колико кошта и како се плаћа?

Претплата за месец дана је 1.400 RSD, а за годину дана 8.400 RSD. Плаћа се уплатницом или картицом. У понуди су и претплате за три месеца по цени од 3.500 РСД, као и за шест месеци по цени од 5.600 РСД.

Да ли може да се проба пре куповине?

У областима постоји промотивна бесплатна лекција која се може користити без куповине претплате.


Реченица
Проста реченица – Сложена реченица – Вежбања – Тестови
Реченични чланови
Главни реченични чланови – Зависни реченични чланови – Служба (функција) речи у реченици – Вежбања – Тестови
Врсте речи
Променљиве и непроменљиве речи – Променљиве речи – Непроменљиве речи – Вежбања – Тестови
Падежи
Појам падежа – Номинатив – Генитив – Датив – Акузатив – Вокатив – Инструментал – Локатив – Вежбања – Тестови
Придеви
Врсте придева – Компарација придева – Грађење придева – Слагање придева са именицом – Придевски вид – Вежбања – Тестови
Именичке заменице
Врсте именичких заменица – Промена личних заменица по падежима – Себе (се) промена по падежима – Вежбања – Тестови
Глаголи
Значења глагола – Глаголски вид (глаголи по трајању радње) – Глаголски род (глаголи по предмету радње) – Глаголски облици – Вежбања – Тестови
Акценат
Квантитет акцента

Провери своју претплату!

Не дозволи да ти претплата истекне када ти је најпотребнија, баш пред тест или пред одговарање.
Реагуј на време!
ПРОВЕРИ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568