Сребрне плесачице, Десанка Максимовић

                  Сребрне плесачице,            Десанка Максимовић         

 • Књижевни род: лирика
  Књижевна врста:
  описна (дескриптивна) песма

  • Описна песма: описује природу, пределе, природне појаве, облике, покрете, звуке, боје и живи свет
 • Тема: плес јела у снегу
 • Мотиви: пољана, јеле плесачице, борова шума, снег, скутови,
 • Строфа: секстина (строфа од шест стихова)
 • Персонификација: на стопалу од леда,  шума ћути и гледа, смеју се, нишу, смеју, борови стражаре у сутону
  • Персонификација: придавање неживом особине живог
 • Поређење: У вечер беле скуте
  свију као птице крила

  • Поређење: два појма се пореде по сличности
 • Епитет: пољана сребрна, бела, сребрна круна, зелени скутови
  • Епитет: најчешће стоји уз именицу и истиче особину неког појма

Десанка Максимовић (Рабровица, 1898 – Београд, 1993) песник, професор, академик. Најпознатије збирке песама: Песме, Врт детињства, Зелени витез, Гозба на ливади; Најпознатије збирке приповедака: Како они живе, Распеване приче, Ако је веровати мојој баки; Најпознатије песме: Покошена ливада, О пореклу, Стрепња, Крвава бајка, Пролећна песма, Опомена. Београд : Младо поколење,1971.

https://sh.wikipedia.org/wiki/Desanka_Maksimovi%C4%87

Сребрне плесачице, Десанка Максимовић

Пољана сребрна, бела.
Трепери кроз снег, трепери
ред плесачица јела
на стопалу од леда.
Борова шума цела,
шума ћути и гледа.

На челу сребрна круна
трепери, кроз снег трепери.
Наручја велова пуна;
сребро блешти на недрима.
Лепршају зелени скутови
сребром везани у бедрима.

Једноноге плесачице јеле
смеју се, нишу, смеју,
ломе у танким крстима.
Снежне велове беле
лудо око себе веју.
Трче на сребрним прстима.

У вечер беле скуте
свију као птице крила
и тихо се ућуте,
у сан незнани тону.
Борови мали, сребрни,
борови стражаре у сутону.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452