Услови коришћења

Добро дошли на сајт Учимо српски

Молимо Вас пажљиво прочитајте Услове Коришћења пре употребе овог веб сајта (у даљем тексту “Сајт”). Услови Коришћења представљају споразум између Вас и Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад, Матични број: 67336623, ПИБ: 114117568 (у даљем тексту Учимо српски) у чијем се власништву налази Сајт. Овим споразумом су обухваћена сва правила под којима можете користити Сајт. Настављањем коришћења Сајта потврђујете да сте прочитали, разумели и сложили се са наведеним условима.

Особама млађим од 18 година није дозвољена регистрација и куповина Претплате на Сајту и за њихове потребе може се регистровати и претплатити само родитељ односно законски старатељ.

Слажете се да ће особе млађе од 18 година користити Сајт искључиво уз присуство и надзор родитеља односно законског старатеља.

Сајт садржи материјале (видее, текстове, слике, софтвере, графике…) који су цели или делом ауторско дело , а Учимо српски који су заштићени ауторским правима, жигом и другим законима.

Сајт можете користити бесплатно уз ограничења у приступу одређеним садржајима, функцијама и привилегијама или га можете користити као Активан Претплатник који је купио Претплату и тиме стекао право да до истека Претплате користи све доступне садржаје, функције и привилегије на Сајту.

Слажете се да Сајт нећете користити у сврхе слања и постављања порука или материјала који су незаконити, узнемирујући, увредљиви, непристојни, вулгарни, претећи, сексуално оријентисани, расно увредљиви, порнографски или крше било који закон и тиме штете пословању Учимо српски или наносе неку другу врсту штете, одговорности или трошка.

Материјали објављени на Сајту су искључиво едукативног карактера и Учимо српски задржава право да без најаве мења објављене материјале не нудећи никакве гаранције везано за тачност истих.

Забрањено је репродуковање целог или делова Сајта односно материјала садржаних на сајту осим у случајевима када је то писменим путем одобрено од стране Учимо српски.

Промене у Условима Коришћења

Учимо српски задржава право да у било ком тренутку, по сопственом нахођењу, мења Услове Коришћења и исправља могуће грешке и пропусте све у циљу обостране заштите и побољшања услуга и пословања. Ове радње ће се обављати без претходне најаве а  корисници ће наредном употребом Сајта потврдити да се слажу и прихватају настале промене.

Корисници Сајта

корисници сајта су:

  • нерегистровани корисници
  • регистровани корисници без активне претплате
  • корисници са активном претплатом

Нерегистровани корисници су сви они који користе Сајт потпуно бесплатно без остављања икаквих података, сходно томе нерегистровани корисници имају ограничен приступ садржајима и функцијама Сајта. Нерегистровани корисници имају приступ само промотивним видео лекцијама на Сајту. Ови корисници немају приступ свим видео лекцијама нити имају приступ тестовима који прате видео лекције и тестове везане за области, не могу пратити своје напредовање у учењу, нити могу остављати коментаре на лекције чиме су ограничени у комуникацији са наставницима са Сајта. За нерегистроване кориснике Сајт сервира рекламне банере који могу утицати на смањење пажње и концентрације у учењу.

Регистровани корисници без активне претплате су сви они који су се регистровали и пријавили на Сајт, али нису за свој налог извршили куповину Претплате или је она истекла. Ови корисници имају иста ограничења приступа садржајима, функцијама и привилегијама на Сајту као и нерегистровани корисници с разликом да могу уређивати свој налог и тако остављати податке, а регистровани корисници којима је истекла Претплата могу пратити како су напредовали у учењу и тестирањима све до момента када је претплата истекла.

Активни Претплатници су сви они који су се регистровали и пријави на Сајт и за свој налог имају купљену Претплату која још увек није истекла. Активни Претплатници имају приступ свим доступним садржајима што укључује све видео лекције на сајту. Отварање и доступност тестова је усаглашена са динамиком наставних планова и програма које прописује Министарство просвете Републике Србије. Активни претплатници могу гледањем видео лекција и решавањем тестова напредовати у учењу, а тај напредак као и резултате тестова могу пратити на за то предвиђеним страницама на Сајту. Активном претплатнику омогућено је да поништава тестове и исте решава неограничени број пута. Активном претплтнику Сајт не приказује никакве рекламне и промотивне банере и омогућено му је да на свакој лекцији остави коментар или питање у вези лекције на које ће му наставник са Сајта благовремено одговорити.

Претплата

Корисник сајта може бити Активан Претплатник само када за свој налог има купљену Претплату која није истекла. Претплата може бити Месечна, Тромесечна, Шестомесечна и Годишња. Трајање Месечне претплате је један месец (до истог датума наредног месеца), Тромесечне (до истог датума након три месеца), Шестомесечне је шест месеци, а Годишње претплате једну годину (до истог датума следеће године).

Начини плаћања

Плаћање Претплате могуће је извршити помоћу опште уплатнице односно директним трансфером на рачун Учимо српски, као и платним картицама. У случају плаћања картицама,а приликом уношења података о платној картици, поверљиве информације се преносе путем јавне мреже у заштићеној (криптованој) форми употребном SSL протокола и PKI система, као тренутно најсавременије криптографске технологије. Сигурност података приликом куповине гарантује процесор платних картица ChipCard a.d Beograd, па се тако комплетан процес наплате обавља на страницама ChipCard-a. Нити једног тренутка подаци о платној картици нису доступни нашем систему.

Сва плаћања картицом извршавају се у валути Републике Србије – динар (RSD). Уколико картица којом се плаћа није издата у Републици Србији износ за који ће бити задужена картица биће изражен у локалној валути банке која је издала картицу кроз конверзију по курсу који користе картичарске организације, а који нама у тренутку трансакције не може бити познат. Као резултат ове конверзије постоји могућност незнатне разлике од оригиналне цене наведене на нашем сајту.

Рекламације

Право на рекламацију има искључиво Активан Претплатник који је ово право стекао куповином Претплате. Иако се Учимо српски труди да омогући виско квалитетне материјале и услуге на Сајту у циљу ефикаснијег и занимљивијег учења, као и да пружи што више материјала који покривају различите области и предмете, може се дести  да дође до неслагања у жељама Активног Претплатника и реалног стања на Сајту у смислу квалитета едукативних материјала и услуга, непостојања материјала потребних Претплатнику, или неслагања услед неких других разлога. Рекламације се шаљу првенствено на е-пошту podrska@ucimosrpski.rs и због провере идентитета искључиво са адресе е-поште адресе коју сте унели за налог на Сајту. У извесним случајевима рекламације је могуће извршити и путем телефона +381 63 52 52 97.

У случају повраћаја средстава купцу који је претходно платио неком од платних картица, делимично или у целости, а без обзира на разлог враћања, УчимоСрпсли .rs је у обавези да повраћај врши искључиво преко VISA, EC/MC и Maestro метода плаћања.

Приступ Сајту

Ви сте задужени за давање и одговорни за тачност свих тражених података, имена, презимена, адресе е-поште и свих осталих података потребних за приступ Сајту. Слажете се да ћете поштовати сваки закон који се односи на Ваше активности на Сајту, а у складу са прописаним Условима Коришћења. Читањем и слагањем са Условима Коришћења потврђујете да сте пунолетно лице (старости 18 и више година) и да свесно улазите у овај облигациони однос прихватањем прописаних правила, јасно разумевши њихово правно дејство.

Приступ Сајту остварује се коришћењем комбинације адресе е-поште и лозинке или комбинације корисничког имена и лозинке. Адресу е-поште сте лично унели приликом регистрације, а корисничко име и лозинку сте лично одабрали приликом регистрације, сходно томе само сте Ви одговорни за сваки овлашћени и неовлашћени улазак на Ваш налог од било које особе. Слажете се да преузимате сваку одговорност за коришћење Ваше лозинке као и да ћете одмах по сазнању обавестити Учимо српски о неовлашћеној употреби исте.

За несметан и поуздан приступ и коришћење Сајта, његових садржаја и услуга неопходно је да приступ вршите искључиво помоћу интернет прегледача Chrome, Mozilla и Safari који су ажурирани на најновију верзију.

Сајту можете приступити са различитих уређаја (десктоп, лаптоп, телефон, таблет, ТВ итд.), али истовремено можете бити пријављени само на једном уређају. Приликом пријављивања са другог уређаја Сајт вас одмах аутоматски одјављује са уређаја на коме сте претходно били пријављени.

Због безбедности сајта и његовог функционисања свим корисницима је број неуспешних пријављивања (погрешно корисничко име или лозинка) ограничен на 10 покушаја након чега им се укида комплетан приступ сајту на период од 60 минута.

Молимо Вас погледајте и пажљиво прочитајте Политику Приватности која се такође односи на Вашу посету Сајту како би Вам у потпуности био јасан наш однос према подацима и припадајуће одговорности.

ДИСКЛАЈМЕР

Изричито се слажете да употребу Сајта и интернета чините на сопствени ризик. У мери дозвољеној важећим законима Учимо српски се одриче давања гаранција било које врсте. Због огромне количине садржаја доступних на Сајту уз све добре намере Учимо српски не може гарантовати веродостојност и тачност свих материјала објављених на Сајту.

Учимо српски не гарантује да неће долазити до прекида и грешака у раду Сајта, као ни да сервери који су доступни неће бити ослобођени вируса или других штетних компоненти те стога не сноси никакву одговорност за појаву истих и могуће насталу штету.

Учимо српски неће бити одговоран за штету било које врсте укључујући, без ограничења, директну, индиректну, случајну, последичну или казнену штету као и губљење података, прихода, профита и могућу насталу штету по власништво.

Сајт је намењен као допуна за учење и ни на који начине не представља замену формалном образовању и сходно томе Учимо српски безусловно не гарантује успех и напредовање у формалном образовању.

Учимо српски неће ни под којим условима решавати нити предлагати начине за решавање задатака које пошаљу Претплатници и задржава право да на овакве захтеве не одговори ни писмено ни усмено.

Ваше искључиво право по наведеним условима је да прекинете коришћење Сајта и да раскинете овај уговор.

Овај Уговор је на снази од тренутка када га прихватите и наставиће се у пуној снази до тренутка раскида од једне или друге стране. Учимо српски може суспендовати или раскинути овај уговор и задржава право да ограничи или укине Ваш налог као и да суспендује Вашу Претплату уз достављање обавештења уколико се утврди да Ваше активности на Сајту или активности малолетног лица за чије потребе сте извршили регистрацију на Сајту нису у сагласности са Условима Коришћења.

Комплетан Уговор

Услови Коришћења и Политика Приватности заједно представљају целокупан Уговор Вас са Учимо српски који се односи на Сајт. Слажете се да овај Уговор не додељује никаква права нити има правно дејство ни на једну особу осим на Вас. Овај Уговор се управља према законима Републике Србије и Ви прихватате и слажете се са тиме да у случају било каквог спора са Учимо српски или у везе Вашег коришћења Сајта спор се решава под надлежношћу судства Републике Србије.

Учимо српски може правити накнадне измене у овом Уговору и након начињених измена оне одмах ступају на снагу. Коришћењем Сајта односно активирањем Претплате Ви се слажете са свим насталим променама или додацима у Уговору и стога Вам саветујемо да периодично посетите ове странице и утврдите могуће настале промене којима сте правно обавезујући.

Провери своју претплату!

Не дозволи да ти претплата истекне када ти је најпотребнија, баш пред тест или пред одговарање.
Реагуј на време!
ПРОВЕРИ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568