Најпопуларније претплате

МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА
600
RSD
Месец дана приступа следећим услугама на сајту:
видео лекције из граматике
решавање тестова на сајту
подршка кроз коментаре
без реклама
ПРЕТПЛАТИ СЕ
600 RSD / месечно
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА
3.600
RSD
Годину дана приступа следећим услугама на сајту:
видео лекције из граматике
решавање тестова на сајту
подршка кроз коментаре
без реклама
ПРЕТПЛАТИ СЕ
300 RSD / месечно

Претплати се

Без уговорне обавезе. 
Одаберите период који вама одговара. 
Типови претплате се разликују само по дужини трајања.

СА ПРЕТПЛАТОМ

Текстуалне лекције
Видео лекције из граматике
Решавање тестова на сајту
Подршка кроз коментаре
Без реклама и ометања
Симболична цена

БЕЗ ПРЕТПЛАТЕ

Текстуалне лекције
Видео лекције из граматике
Решавање тестова на сајту
Подршка кроз коментаре
Без реклама и ометања
УПУТСТВО ЗА КУПОВИНУ ПРЕТПЛАТЕ...

Претплате по вашој мери

ТРОМЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА
1.500
RSD
Месец дана приступа следећим услугама на сајту:
видео лекције из граматике
решавање тестова на сајту
подршка кроз коментаре
без реклама
ПРЕТПЛАТИ СЕ
500 RSD / месечно
ШЕСТОМЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА
2.400
RSD
Годину дана приступа следећим услугама на сајту:
видео лекције из граматике
решавање тестова на сајту
подршка кроз коментаре
без реклама
ПРЕТПЛАТИ СЕ
400 RSD / месечно

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452