МЕСЕЧНА ПРЕТПЛАТА

Приступ лекцијама у трајању од 30 дана

600 рсд

 •  Српски језик и књижевност за 5, 6, 7 и 8. разред основне школе
 •  Граматика српског језика
 • Српски језик и књижевност
 • Подршка за коментаре
 •  Без реклама и ометања

ПРЕТПЛАТА ЗА 3 МЕСЕЦА

Приступ лекцијама у трајању од 90 дана

1.500 рсд

500 динара месечно

 •  Српски језик и књижевност за 5, 6, 7 и 8. разред основне школе
 •  Граматика српског језика
 • Српски језик и књижевност
 • Подршка за коментаре
 •  Без реклама и ометања

ПРЕТПЛАТА ЗА 6 МЕСЕЦИ

Приступ лекцијама у трајању од 6 месеци

2.400 рсд

400 динара месечно

 •  Српски језик и књижевност за 5, 6, 7 и 8. разред основне школе
 •  Граматика српског језика
 • Српски језик и књижевност
 • Подршка за коментаре
 •  Без реклама и ометања

ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

Приступ лекцијама у трајању од 365 дана

3.600 рсд

300  динара месечно

 •  Српски језик и књижевност за 5, 6, 7 и 8. разред основне школе
 •  Граматика српског језика
 • Српски језик и књижевност
 • Подршка за коментаре
 •  Без реклама и ометања