Моја отаџбина, Алекса Шантић

      Моја отаџбина      Алекса Шантић   

Написана је 1908. године када је Аустроугарска анексирала Босну и Херцеговину.

  • Књижевни род: лирика
  • Књижевна врста: родољубива песма
    • Родољубива песма: опева љубав према родном крају, земљи, историји
  • Тема: моја отаџбина
  • Мотиви: бол срца, патња, крв, душе милиона, огњиште
  • Сонет: две строфе од четири стиха и две строфе од три стиха
  • Песничка форма: сонет (две строфе од четири стиха (катрени) и (терцине) две строфе од три стиха)
  • Врста стиха: једанаестерац
  • Врста риме: обгрљена у катренима (римују се 1. и 4, 2. и 3. стих), парна у терцинама ( римују се 1. и 2. стих)

Алекса Шантић (Мостар,1868 – Мостар,1924) песник и академик. Писао љубавне, родољубиве и социјалне песме. Најлепше песме: Емина, О, класје моје, Остајте овдје, Моја Отаџбина. Сарајево : Свјетлост, 1962. https://sh.wikipedia.org/wiki/Aleksa_%C5%A0anti%C4%87

Моја отаџбина      

Не плачем само с болом свога срца
Рад’ земље ове убоге и голе;
Мене све ране мога рода боле,
И моја душа с њим пати и грца.

Овдје у болу срца истрзана
Ја носим клетве свих патња и мука,
И крв што капа са душманских рука,
То је крв моја из мојијех рана.

У мени цвиле душе милиона;
Мој сваки уздах, свака суза бона
Њиховим болом вапије и иште…

И свуда гдје је српска душа која,
Тамо је мени отаџбина моја —
Мој дом и моје рођено огњиште

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452