Граматика српског језика за 6. разред

Попуњавање рупа у знању и редовно учење.

Без ризика са различитим наставницима.

Без проблема уклапања термина са добрим наставницима.

Сами помажете свом детету и дете постаје самостално у учењу.

Лекције, вежбања и тестови доступни 24/7.

Додатна појашњења кроз коментаре на сајту.

Како сајт функционише?

Претплата на сајт омогућава приступ свим лекцијама, вежбањима и тестовима за све разреде и све области српског језика и књижевности, без ометања и без реклама.

Колико кошта и како се плаћа?

Претплата за месец дана је 1.400 RSD, а за годину дана 8.400 RSD. Плаћа се уплатницом или картицом. У понуди су и претплате за три месеца по цени од 3.500 РСД, као и за шест месеци по цени од 5.600 РСД.

Да ли може да се проба пре куповине?

У областима постоји промотивна бесплатна лекција која се може користити без куповине претплате.


Грађење речи
Грађење (творба) речи – Грађење речи извођењем – Грађење речи слагањем – Вежбања – Тестови
Гласови и гласовне промене
Самогласници, сугласници и слоготворно Р – Подела сугласника – Гласовне промене – Вежбања – Тестови
Глаголски облици
Глаголски вид – Променљиве речи – Глаголски род – Инфинитив и инфинитивна основа – Презент и презентска основа – Презент помоћних глагола – Глаголски придев радни – Перфекат – Футур I – Аорист (пређашње свршено време) – Имперфекат (пређашње несвршено време) – Плусквамперфекат (давно прошло време) – Глаголска времена - Преглед – Вежбања – Тестови
Заменице
Именичке заменице – Промена неличних именичких заменица – Врсте придевских заменица – Присвојне придевске заменице – Показне придевске заменице – Остале придевске заменице – Граматичке категорије заменица – Вежбања – Тестови
Реч, синтагма, реченица
Реч, синтагма, реченица – Комуникативне реченице – Односи простих реченица у сложеној – Вежбања – Тестови
Акценат
Квантитет акцента – Дуги акценти – Кратки акценти – Тестови

Провери своју претплату!

Не дозволи да ти претплата истекне када ти је најпотребнија, баш пред тест или пред одговарање.
Реагуј на време!
ПРОВЕРИ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568