Граматика

Виртуелне лекције за лако, једноставно учење и обнављање градива.

3 лекције

Фонетика

Грађење речи (творба) речи (4 теме) - Гласови у српском језику (2 теме) - Гласовне промене и алтернације (9 тема)

See more...

9 лекција

Морфологија

Променљиве и непроменљиве речи - Променљиве речи (2 теме) - Именице (3 теме) - Заменице (9 тема) - Придеви (6 тема) - Бројеви - Глаголи (6 тема) - Глаголски облици (17 тема) - Непроменљиве речи (6 тема)

See more...

7 лекција

Синтакса

Реченични чланови (12 тема) - Служба речи у реченици - Реченица (6 тема) - Реч, синтагма реченица (3 теме) -Независне предикатске реченице у напоредном односу (5 тема) - Зависне предикатске реченице (11 тема) - Деклинација (9 тема)

See more...

1 лекција

Акценат српског језика

Акценатска норма (7 тема)

See more...