Шашава песма, Мирослав Антић

Лекција progres
Завршено: 0%

Шашава песма, Мирослав Антић

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: љубавна песма
  • Љубавна песма: љубав песник исказује сложеним осећањима
  • која иду од радости, среће и полета до туге и бола;
 • Тема: разговор мајке и кћерке о љубави
 • Лирски субјекат: девојчица
 • Мотиви: машта, јава, сан, прича, нежност, искреност
 • Врста строфе: дистих (строфа од два стиха)

Мирослав Мика Антић (Мокрин, 1932 – Нови Сад,1986), песник, сликар, новинар… Најважније збирке песама : Плави чуперак, Војводина, Мит о птици. Сарајево : "Веселин Маслеша", 1970. https://hr.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Anti%C4%87

                      Шашава песма      

 • Мама ми каже: шашаво моје,
 • шта се то збива у твојој глави?
 • У њој дечаци, кажем, постоје,
 •  дечаци смеђи, црни и плави.
 •  Мама ми каже: шашаво моје,
 •  зар могу тамо сви да се сложе?
 •  Ја мами кажем: кад већ постоје
 • нек ту и стоје – шта се може.
 •  Мама ми каже: пусти приче.
 • – збијени тако на шта личе?
 •  Ја руком махнем
 • и уздахнем.
 • Сви они личе, сви много личе
 • на нешто лепо као из приче,
 • На све што чекам. На све што хоћу,
 • Личе на немир. И на самоћу.
 • Мама ми каже: шашаво моје,
 • па они, значи, не постоје.
 • Постоје, кажем, као на јави
 • дечаци смеђи, црни и плави.
 • Шта да се ради, мама вели.
 • Ја кажем: ништа, већ да се жели
 • да никад чекање не избледи.
 • Мама ме пита: а да л’ то вреди?
 • А ја се смешкам: видећеш – вреди.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452