Аги и Ема, Игор Коларов

Лекција progres
Завршено: 0%

                                              Аги и Ема, Игор Коларов

  • Место и време радње: Агина кућа, Емина кућа, учионица, замак, клизалиште, савремено доба
  • Књижевни род: епика
  • Књижевна врста: роман за децу
    • Роман: дужи приповедни текст
  • Тема: необично и лепо пријатељство дечака и старице
  • Ликови: Аги, Ема, Агијеви родитељи, ујак

Игор Коларов (Београд, 1973- Београд, 2017) писац романа, песама и прича за децу, добитник низа награда. Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2006.  https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Igor_Kolarov

Аги и Ема (одломак)

Аги седи испред своје куће и једе јагоде.

Ако бисте питали Агија, рекао би вам да је једење јагода

савршен начин да се избегне једење јабука.

Аги је стао испред огледала и почео да прави гримасе.

Кревељио се добрих 5–6 минута, а затим помисли: „Ха!

Значи тако изгледа деветогодишњи дечак који се селио 18

пута. Па и није нешто нарочито!“

Аги, тата и мама су се недавно доселили у Улицу Храстова.

Мама и тата много раде. Али и када не раде, ретко су код

куће.

За Агија свака селидба значи да их у новој кући неће виђати

на сасвим нов начин.

Ујак је посебна прича.

Он је ћелав, воли да спава поподне и повремено их обилази.

Ујак за себе каже да је модеран човек.

То значи: једне недеље је овакав, друге онакав.

– Аги, како је било данас у школи? – упита мама намештајући

тати кравату.

Спремали су се да иду на вечеру са својим пријатељима.

– Исто – одговори Аги. Хтео је да каже: Исто као и у осталим

школама које је до сада променио.

Два и два су четири. Рим су саградили Римљани.

На страном језику мачка се каже другачије.

Све је, дакле, исто, само је сваки наредни дан истији од

претходног.

– Када бих имао корњачицу у акваријуму… – промрмља

Аги док је прао зубе, али не доврши реченицу.

Јер није знао шта би радио с њом.

Ипак, било би лепо да је има.

Аги је седео на љуљашци у свом дворишту и посматрао

оронулу кућу прекопута улице.

Изгледала је као Зачарани Замак који се клима и шкрипи ако

случајно дуне неки поветарац.

„Све у свему“, помисли Аги, „било би страшно занимљиво када

би овом улицом прошао један мали, изгубљени торнадо…“

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452