Певам дању, певам ноћу, Бранко Радичевић

                              Певам дању, певам ноћу         Бранко Радичевић  

Легенда о љубави Бранка Радичевића (1824-1853), српског романтичарског песника и Вилхемине-Мине Караџић (1828-1894), сликарке, песникиње, преводиоца и кћерке Вука Стефановића Караџића

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: љубавна песма
  • Љубавна поезија: најбројније песме, певају о љубави према другој особи.
  • Налазе се и у народној и у уметничкој књижевности.
 • Тема: љубав би до звезда да оде
 • Мотиви: песма, звезде, селе, небески свод
 • Стих: осмерац: пе-вам-да-њу - пе-вам-но-ћу
 •                             1    2    3    4  //    5     6     7   8
  • Осмерац: стих од осам слогова
 • Цезура: после четвртог слога
  • Цезура: пауза у стиху
 • Лирски субјекат: млад момак који се радује животу
  • Лирски субјекат: говори у лирској песми, носи осећања, поруку, не мора увек да буде песник
 • Деминутиви: селе, земљица, звездице, сестрице
  • Деминутив: умањеница, преноси осећања нежности

Бранка Радичевића (Славонски брод, 1824 - Беч, 1853), сарадник Вука Караџића. Објавио је три збирке песама на народном језику Песме I, Песме  II,  Песме III (постхумно). У Бечу : у Јерменскоме намастиру, 1847.  https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B

Певам дању, певам ноћу

Певам дању, певам ноћу,
Певам, селе, што год оћу:
И што оћу, оно могу,
Само једно још не могу:
Да запевам гласовито,
Гласовито, силовито,
Да те дигнем са земљице,
Да те метнем међ звездице.
Кад си звезда, селе моја,
Да си међу звездицама,
Међу својим, селе моја,
Милим сестрицама.

1847.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452