Народне породичне лирске песме

                  Народне породичне лирске песме: Сестре без брата, Мајка Јову у ружи родила

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: породична песма
  • Породичне песме: опевају породицу и породичне односе.
  • Највише се опева љубав међу браћом и сестрама, мајке према деци.
 • Теме: сестре без брата
 •          љубав мајке према детету
 • Стални епитети: бијеле свиле, драгу камен, бела вила, ружа румена
  • Стални епитет: јавља се у народим песмама са истим одређивањем именица
 • Метафора: црне очи два драга камена, обрвице морске пијавице, ситне зубе два низа бисера
  • Метафора: скраћено поређење, има пренесено значење;
 • Поређење (компарација): нек је румен к’о ружа румена, нек је бијел к’о бијела вила, нек је радин к’о пчела малена
  • Поређење (компарација): два појма се пореде по сличности;

      Сестре без брата

Двије сеје брата не имале,
Па га вију од бијеле свиле,
Од бијеле и још од црвене;
Струк му мећу дрво шимширово,
Црне очи два драга камена,
Обрвице морске пијавице,
Ситне зубе два низа бисера;
Залажу га медом и шећером:
„То нам једи, па нам пробесједи.“

 Мајка Јову у ружи родила

 • Мајка Јову у ружи родила,
 • ружица га на лист дочекала,
 • бела вила у свилу повила,
 • а пчелица медом задојила,
 • ластавица крилом покривала:
 • нек је румен к’о ружа румена,
 • нек је бијел к’о бијела вила,
 • нек је радин к’о пчела малена,
 • нек је хитар као ластавица.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452