Свети Саво, Народна епска песма

                  Свети Саво       Народна епска песма  

 • Место и време: Грачаница,  XII век
 • Тематски круг: песма преткосовског тематског круга (песма старијих времена)
 • Књижевни род: епика
 • Књижевна врста: народна епска песма
 • Тема: Саво велича Немањине задужбине
 • Кључне речи: задужбине, култура, просвета, писменост
 • Ликови: Свети Саво, господа хришћанска
 • Немањине задужбине у песми: Хиландар (1198 -1199), Студеница (1190)
 • Анахронизам: грешка у излагању историјских догађаја.
  • Јунаци се везују за време у ком нису живели, Свети Саво (око 1175 – 1263)
  •  песма приписује Стефану Немањи изградњу манастира Милешеве (XIII век) иако је он живео у XII веку.
  • Манастир Грачаница (1315 – 1321) задужбина краља Милутина.
 • Стих: епски десетерац (4+6) – стих од десет слогова
 • збор -  збо- ри- ла // гос- по - да-  риш - ћан - ска
 •                      4      // пауза (цезура)    6
 • Стални епитети: бијела црква, бјел Виландар, чудо велико

Свети Саво       

Збор зборила господа ришћанска
Код бијеле цркве Грачанице:
"Боже мили, чуда великога!
Куд се ђеде цар: Немање благо,
Седам кула гроша и дуката?"
Ту се деси Немањићу Саво,
Па говори господи ришћанској:
"Ој Бога вам, господо ришћанска!
Не говор'те о мом родитељу,
Не говор'те, не гријеш'те душе:
Није бабо расковао благо
На наџаке ни на буздоване,
Ни на сабље ни на бојна копља,
Ни добријем коњма на ратове;
Већ је бабо потрошио благо
На три славна Српска намастира:
Једну бабо саградио цркву:
Б'јел Вилиндар насред горе Свете,
Красну славну себе задужбину,
Вјечну кућу на ономе св'јету,
Да се њему поје летурђија
Оног св'јета, као и овога;
Другу бабо саградио цркву:
Студеницу на Влаху Староме,
Красну славну мајци задужбину,
Својој мајци царици Јелени,
Вјечну кућу на ономе св'јету,
Да с' и њојзи поје летурђија
Оног св'јета, као и овога;
Трећу бабо саградио цркву:
Миљешевку на Херцеговини,
Красну славну Сави задужбину,
Вјечну кућу на ономе св'јету,
Да с' и њему поје летурђија
Оног св'јета, као и овога."
У глас викну господа ришћанска:
"Просто да си, Немањићу Саво!
Проста душа твојих родитеља!
Проста душа. а честито т'јело!
Што носили, свијетло вам било!
Што родили, све вам свето било!"
И што рече господа ришћанска
На састанку код бијеле цркве,
Штогођ рекли, код Бога се стекло.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452