Шљива, Милован Данојлић

                           Шљива       Милован Данојлић          

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: описна (дескриптивна) песма
  • Описна (дескриптивна) песма: даје опис природе која је код песника изазвала посебан доживљај,
  • она је само оквир за песникове мисли и осећања.
 • Мотиви: шљива, крила, крошња, гране, плод
 • Строфе: октава (строфа од осам стихова), катрен (строфа од четири стиха) и дистих (строфа од два стиха)
 • Рима: парна рима (римују се 1. и 2, 3. и 4, 5. и 6. стих)
 • Персонификација: шљива се буди у пролеће, Она се спрема да полети.
  • Клонуле, повијене, гране се муче. -Ал' заспи. Тиха, загледана у даљину.
  • Персонификација: неживом се придају особине живог
 • Епитети: широка, пребела крила,
  • Епитет: најчешће стоји уз именицу и казује неку њену битни особину
 • Поређење: Криве се стабла ко во усред вуче.
  • Поређење: два појма се поред по сличности да би се истакле њихове особине

Милован Данојлић (Ивановци, 1937),песник и приповедач, члан САНУ. Најпознатија дела: Како спавају трамваји, Чудноват дан (књиге за децу), Коњи и птице (сликовнице), Родна година (песме). Београд : Нолит : Просвета : Завод за уџбенике и наставна средства, 1983. https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B

Шљива

Шљива се буди крајем априла,
Развија широка, пребела крила,
На крају села, уврх голети,
Она се спрема да полети.
-Ал' заспи. Пробуди се тек у јуну,
И осети: крошњу, тешку и пуну.
Клонуле, повијене, гране се муче.
Криве се стабла ко во усред вуче.

У јулу, плод се на земљу сруши,
И шљиви ко да лакне на души.
Одскочи крошња увис, ко да је
Побегла из загушљиве неке одаје.

Тако преспава јесен и зиму
Тиха, загледана у даљину.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452