Домовина, Душан Васиљев

                                Домовина,          Душан Васиљев  

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: родољубива песма
  • Родољубива песма: опева љубав према родном крају, земљи, историји
 • Тема: љубав према домовини
 • Мотиви: груда, љубав, класје, птице, звона, мајчин загрљај, жеље тајне
 • Епитети: мртва груда, гвозденом руком, летњих, бесних олуја
  • Епитет: најчешће стоји уз именицу и казује неку њену битну особину
 • Персонификација: домовина је жива, за тугу птица које се селе
  • Персонификација: придавање неживом особине живог
 • Врста строфе: катрен (строфа од четири стиха)
 • Врста риме: укрштена (римује се 1. и 3. стих, 2. и 4. стих)

Душан Васиљев (Кикинда, 1900 – Кикинда, 1924), песник, прозни и драмски писац. Написао је око 300 песама, двадесетак новела, четири драме. Букурешт : Критерион, 1971  https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%99%D0%B5%D0%B2

Домовина

Домовина, то није мртва груда
која нас гвозденом руком веже,
то је љубав за облак што плови овуда
за песму што се овде разлеже,

љубав за класје што богато буја,
за руже што су по гробљима свеле,
за тресак летњих, бесних олуја,
за тугу птица које се селе

Домовина то су све оне споне
којима нас живот за се спаја,
радост, кад наша звона зазвоне
топлота мајчиног загрљаја.

Домовина, то су: жеље тајне,
магла што преко поља плови,
то су наше бајке бескрајне,
домовина — то су сви наши снови.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452