Сватовске народне песме

 Сватовске народне песме

Сеја брата на сунашце звала

Сеја брата на сунашце звала:
„Ајде, брате, на сунашце јарко,
Да се јарка сунца нагрејемо
И лепоте красне нагледамо,
Како језде кићени сватови!
Благо двору, у који ће доћи!
Чиј ли ће и двори дочекати?
Чија л’ мајка даром даривати?
Чиј ли братац вином напојити?
Чија л’ сеја међу њима бити?“
Братац сеји тијо одговара:
„Сејо моја, буди ми весела!
Наши ће и двори дочекати,
Наша мајка даром даривати,
А ја ћу и вином напојити,
Ти ћеш, сејо, међу њима бити.“

Облак се вије по ведром небу

Облак се вије по ведром небу,
И лепи Ранко по белом двору,
Опроштај иште од своје мајке,
Од своје мајке, од свога оца:
„Опрости мени, мила мајчице!
Мила мајчице, бела црквице,
Опрости мени, и благосов’ ме;
Ја ћу да идем у туђе село,
У туђе село, за туђу сеју,
За туђу сеју, за моју љубу.“

Поред расла ружа и виојла

Поред расла ружа и виојла,
Повиша је ружа од виојле,
Наша снаша љепша од ђевера,
Па се ђевер с’ снахом разговара:
„Снахо моја, од злата јабуко!
Јел’ ти какво добро у род било,
Те си тако одвише лијепа?
Су чим ли си лице умивала?
Су што ли си млада отирала?“
Тихо снаха ђеверу вељаше:
„Мој ђевере, од злата прстене!
Кад сам млада у мом роду расла,
Свако ми је у род добро било,
у вечер сам рано лијегала,
А у јутру доцкан устајала;
Ја сам лице ђулсом умивала,
Отирала лијером цвијећем.“
Још се ђевер с’ снахом разговара:
„Снахо моја, од злата јабуко!
Кад ти тако у род добро бјеше,
Чему си се удавала млада?“ —
„Мој ђевере, злаћени прстене!
Ја се млада бољем добру надам:
Од свекрова мудрој заповједи,
Од свекрва мудру сјетовању,
Од ђевера далеку шетању,
Од заова драгу миловању,
Од јетрва на рукама сину.“

Весели се, женикова мајко!

Весели се, женикова мајко!
Три ти сунца дворе обасјала:
Једно сунце момак и девојка,
Друго сунце куме и девере,
Треће сунце кићени сватови.


Корисници са активном претплатом имају приступ анализи овог књижевног дела.


Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568