Књижевни правци

                                                                      Књижевни правци

Ренесанса XVI век;

 • обнова (препород);
 • човек приказан као слободно и свестрано обдарено биће;
 • цене се: одмереност, равнотежа, хармонија, духовна ведрина и оптимизам;

Виљем Шекспир, Мигуел де Сервантес, Ђовани

Барок од средине XVI века до средине XVII века;

 • јављају се теме греха, испаштања, пролазности свега људског;
 • гомилање изражајних средстава

По најширем мишљењу ту спадају сви писци од 1550. до 1750.

Класицизам XVIII век;

 • књижевност је систем правила који захтева дисциплину и ред;
 • најзаступљеније књижевне врста: трагедија и комедија;

Молијер, Гете, Ла Фонтен, Лукијан Мушицки

Модерна крајем XIX века;

 • бежање од пуке реалности, песимизам, обраћање унутрашњем човековом животу, осећајност, субјективност;

Јован Дучић, Милан Ракић, Алекса Шантић, Владислав Петковић Дис

Романтизам на прелазу из XVIII у  XIX век;

 • буђење националног духа, прошлост, традиција, природа
 • истицање маште, емоција, песимистично расположење;
 • нови тип јунака – горди индивидуалиста;
 • лирске песме, драме, роман у стиху, писмо, поема, еп;

Бајрон, Пушкин, Бранко Радичевић; Јован Јовановић Змај, Петар Петровић Његош; Ђура Јакшић, Лаза Костић

Реализам друга половина XIX века;

 • уметност треба да прикаже живот онаквим какав јесте;
 • човек је обично друштвено биће;
 • писац је пажљив посматрач и брижљиво испитује чињенице;
 • проза, роман, приповетка, друштвена драма;

Лаза Лазаревић, Симо Матавуљ, Стеван Сремац, Радоје Домановић

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568