После кише, Стеван Раичковић

                        После кише, Стеван Раичковић

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: мисаона (рефлексивна) песма
 •                        Мисаона (рефлексивна) песма: исказује мисао о свету и човековом месту у њему.
 • Тема: доживљај природе
 • Лирски субјекат: песник
 • Мотиви: траве, лист, скакавац, гуштер, птица, камен, земља
 • Целине у песми: 1. Поред тебе расту травке и савијају се.
 •                                2. Газиш труло лишће босим ногама.
 •                                3. Коме ли се твоје очи смешкају?
 • Рефрен: Ниси сам.
 •                       Рефрен: понављање стихова или делова стиха на различитим местима у песми, појачава ритмичност, мелодичност и емоционалност песма.
 • Епитети: Газиш труло лишће босим ногама.
 •                       Епитет: сликовито истицање особине лица, појава, предмета.
 • Метафора: Ти би сад да чујеш песму камена.
 •                    Метафора: скраћено поређење, има пренесено значење, значење једне речи се преноси на другу реч

Стеван Раичковић (Нересница 1928 – Београд 2007) дописни члан САНУ. Књиге песама: Детињства, Песма тишине, Балада у предвечерју, Камена успаванка, Тиса https://sr.wikipedia.org/sr-ec/Stevan_Rai%C4%8Dkovi%C4%87

После кише

 • Ниси сам:
 • Поред тебе расту травке и савијају се.
 • Три шиљата листа нешто чудно шуме.
 • Скакавац је скочио са бусена на цвет.
 • Откинут реп гуштера је нови становник:
 • Нико сем тебе не зна да се умножио свет.
 • Ниси сам.
 • Газиш труло лишће босим ногама.
 • Под петом си преломио прут:
 • Једна птица прхну преко твога рамена.
 • Прислонио си ухо доле:
 • Ти би сад да чујеш песму камена.
 • Ниси сам.
 • Коме ли се твоје очи смешкају?
 • Можда мислиш да те оставио ум?
 • Опет гледаш црну земљу што се пуши.
 • Нешто се дешава сад у твојој души.
 • Можда ти већ чујеш златни житни шум?

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452