Папирни бродови, Рабиндранат Тагоре

                                                  Папирни бродови, Рабиндранат Тагоре

Из збирке песама Полумесец

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: песма у прози
 •                    Песма у прози: лирска песма у облику прозног текста
 • Тема:  говори о сновима детета које замишља да је неко други док пушта мале папирне бродове да плове реком
 • Мотиви: бродови, облаци, снови
 • Лирски субјекат: дечак
 • Стилске фигуре: епитети - низ зелену реку понеки мали папирнати брод
 •                  персонификација - спазио сам читаву флоту облачића где журно дижу своја бела једра
 •                   Епитет: истицање неке значајне особине
 •                   Персонификација: предметима и појавама дају се људске особине
 • Врста стиха: слободан стих
 •                    Слободан стих: стихови нису повезани римом, немају исти број слогова

Рабиндранат Тагоре (Рабиндранатх Тагоре; Калкута 1861 - 1941) је био индијски књижевник, драматург и филозоф. Написао је више од 1000 поема, 24 драме, осам романа, више од 2000 песама, велики број есеја и друге прозе. Сарајево : свјетлост, 1967.  https://sh.wikipedia.org/wiki/Rabindranath_Tagore

Добио је Нобелову награду за књижевност 1913. године.

Папирни бродови

Из дана у дан пуштам низ зелену реку понеки мали папирнати брод. Сваки сам од њих украсио крупним, црним словима мог имена и села у ком живим. Можда ће неко преко седам мора наићи на мој брод и дознати како се зовем и где се налазим. Цветом из очевог врта закитио сам све бродове моје: надам се да ћe ово цвеће - убрано јутрос - приспети до мрака некоме у руке! Поринуо сам мој папирнати бродић а када сам погледао у небо, спазио сам читаву флоту облачића где журно дижу своја бела једра. Који их то незнани друг у игри пушта уз реку, да се целим путем утркују с мојим папирнатим бродом? Кад падне нoћ, закрилим руком лице и сневам како сви бродови плове некуда пут поносних звезда...

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452