Божур, Милан Ракић

                                            Божур, Милан Ракић

Објављена 1907. године, припада Косовском циклусу

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: родољубива (патриотска) лирска песма
  • Родољубива (патриотска) песма: изражена љубав према домовини и народу
 • Тема: косовски божури давно изникли из много крви
 •  Симбол: Божур симболично приказује веровање народа да је после Косовске  битке на Косову изникнуо божур,   црвен од  српске, а плав од турске крви
  •  Симбол: Материјална ознака апстрактног појма.
 • Алитерација: Несуштаствена месечина. Сада,
  • Алитерација: понављање истих сугласника или сугласничких група
 •   Асонанца: У млазевима златокосим пада
  •  Асонанца: понављање истих самогласника у низу речи
 • Опкорачење:  Како је лепа ова ноћ! Гле, свуда,
                          С тополе, раста, багрема и дуда,
  • Опкорачење: значење једног стиха преноси се у други стих
 • Строфа: катрен (строфа од четири стиха)
 • Рима: парна (1. и 2. стих, 3. и 4. стих се римују), укрштена (1. и 3. стих, 2. и 4. стих се римују

Милан Ракић (Београд, 1876 – Загреб 1938), књижевник, песник, дипломата. најпознатије песме: Долап, Искрена песма, Јефимија, Наслеђе, Симонида.  Београд : Српска књижевна задруга, 1936.https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%9B

Божур

Како је лепа ова ноћ! Гле, свуда,
С тополе, раста, багрема и дуда,
У млазевима златокосим пада
Несуштаствена месечина. Сада,

Над ливадама где трава мирише,
У расцветаним гранама, сврх њива
Које се црне после бујне кише,
Велика душа месечева снива.

Све мирно. Тајац. Ћути поље равно
Где некад паде за четама чета ...
— Из многе крви изникнуо давно,
Црвен и плав, Косовом божур цвета ...

 

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452