Међу својима, Владислав Петковић Дис

                          Међу својима        Владислав Петковић Дис               

Из збирке песама Ми чекамо цара, написана 1916.

 • Породична тематика
 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: елегија
 •       Елегија: лирска песма у којој се изражавају туга, бол
  •   и жаљење за нечим недостижним, одсутним
 • Тема: растанак, жена, деца
 • Мотиви: чежња, љубав, лепота, патња, стрепња
 • Лирски субјекат: песник
 • Метафора: у мом срцу поноћ, моја лепа звезда, мајка и робиња,
 •                   Метафора: скраћено поређење, има пренесено значење
 • Контраст: И мирише земља која стално расте
  У гроб и тишину, мој далеки друже.
 •                  Контраст: поређење по супротности
 • Стих: дванаестерац (дванаест слогова у стиху)
 • Опкорачење: У мом срцу поноћ. У њој каткад тиња
                            Мис'о да још живиш, мој пределе млади.
 •                     Опкорачење: преношење мисаоне целине из једне строфе у другу строфу
 • Строфа: катрен (строфа од четири стиха)
 • Рима: укрштена рима (римују се 1. и 3. стих, 2. и 4. стих)

Владислав Петковић Дис (Заблаће,1880 – Јонско море, 1917), песник, збирке песама: Утопљене душе, Ми чекамо цара. Београд : Напредак, 1921. https://sh.wikipedia.org/wiki/Vladislav_Petkovi%C4%87_Dis

Међу својима

У мом срцу поноћ. У њој каткад тиња
Мис'о да још живиш, мој пределе млади.
Моја лепа звезда, мајка и робиња,
Боже! шта ли данас у Србији ради?

Код вас је пролеће. Дошле су вам ласте.
Оживеле воде, ђурђевак и руже.
И мирише земља која стално расте
У гроб и тишину, мој далеки друже.

Једно твоје вече. Идеш кући споро
Улицама страха, и душа ти јеца.
Твоје гладне очи, моја дивна зоро,
Храни љубав мајке: "Нека живе деца".

Улазиш у собу. Сузе те већ гуше.
А два наша цвета из четири рата
У твоме су крилу, образе ти суше:
"Мама, зашто плачеш? Је л' писао тата?"

У велике патње невино питање
Дуби дубљу рану: плач ти тресе груди...
Напољу је видно, као пред свитање.
К'о да ће се дићи гробови и људи.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452