Плава гробница, Милутин Бојић

                      Плава гробница       Милутин Бојић                     

 • Посвећена српским војницима  умрлим на острву Видо крај Крфа и сахрањеним у Јонском мору у Првом светском рату
 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: родољубива песма
  • Родољубива песма: песник исказује своју љубав према домовини, родном крају,
  • прошлости свога народа
 • Тема: плава гробница српских војника, бол и понос
 • Стил певања: патетичан, дирљив, узвишен
 • Строфа: катрен (строфа од четири стиха)
 • Рима: укрштена (римују се 1. и 3. стих, 2. и 4. стих)
 • Апострофа:  Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне!
  • Апострофа: обраћање неживом као да је живо, увек у вокативу
 • Асонанца:  Над овом светом водом.
  • Асонанца: понављање истог самогласника унутар или на крају стихова
 • Алитерација:  Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата,
  • Алитерација: понављање истих сугласника или сугласничких група најчешће на почетку речи

Милутин Бојић (Београд,1892 — Солун, Грчка1917), песник, драмски писац, књижевни критичар, позоришни рецензент. Најпознатија дела: збирке песама: Песме, Песме бола и поноса; драме: Краљева јесен, Урошева женидба… Београд : С. Б. Цвијановић, 1920. https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%98%D0%B8%D1%9B

 • Стојте, галије царске! Спутајте крме моћне!
 • Газите тихим ходом!
 • Опело гордо држим у доба језе ноћне
 • Над овом светом водом.
 • Ту на дну, где шкољке сан уморан хвата
 • И на мртве алге тресетница пада,
 • Лежи гробље храбрих, лежи брат до брата,
 • Прометеји наде, апостоли јада.
 • Зар не осећате како море мили,
 • Да не руши вечни покој палих чета?
 • Из дубоког јаза мирни дремеж чили,
 • А уморним летом зрак месеца шета.
 • То је храм тајанства и гробница тужна
 • За огромног мрца, к'о наш ум бескрајна.
 • Тиха као поноћ врх острвља јужна,
 • Мрачна као савест, хладна и очајна.
 • Зар не осећате из модрих дубина
 • Да побожност расте врх вода просута
 • И ваздухом игра чудна пантомима?
 • То велика душа покојника лута
 • Стојте, галије царске! На гробу браће моје
 • Завите црним трубе.
 • Стражари у свечаном опело нек отпоје
 • Ту, где се вали љубе!
 • Јер проћи ће многа столећа, к'о пена
 • Што пролази морем и умре без знака,
 • И доћи ће нова и велика смена,
 • Да дом сјаја ствара на гомили рака.
 • Али ово гробље, где је погребена
 • огромна и страшна тајна епопеје,
 • Колевка ће бити бајке за времена,
 • Где ће дух да тражи своје корифеје.
 • Сахрањени ту су некадашњи венци
 • И пролазна радост целог једног рода,
 • Зато гроб тај лежи у таласа сенци
 • Измеђ недра земље и небесног свода.
 • Стојте, галије царске! Буктиње нек утрну,
 • Веслање умре хујно,
 • А кад опело свршим, клизите у ноћ црну
 • побожно и нечујно.
 • Јер хоћу да влада бескрајна тишина
 • И да мртви чују хук борбене лаве,
 • Како врућим кључем крв пенуша њина
 • У деци што кликћу под окриљем славе.
 • Јер, тамо далеко, поприште се зари
 • Овом истом крвљу што овде почива:
 • Овде изнад оца покој господари,
 • Тамо изнад сина повесница бива.
 • Зато хоћу мира, да опело служим
 • без речи, без суза и уздаха меких,
 • Да мирис тамјана и дах праха здружим
 • Уз тутњаву муклу добоша далеких.
 • Стојте, галије царске! У име свесне поште
 • Клизите тихим ходом.
 • Опело држим, какво не виде небо јоште
 • Над овом светом водом!

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452