Облаци, Вислава Шимборска

                                                Облаци, Вишеслава Шимборска

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: мисаона (рефлексивна) песма
 • Мисаона (рефлексивна) песма: исказује мисао о свету и човеково место у њему.
 • Тема: облаци који брзо нестају и увек су другачији
 • Врсте строфа: дистих, терцет, катрен
 •                   Дистих: строфа од два стиха
 •                   Терцет: строфа од три стиха
 •                   Катрен: строфа од четири стиха
 • Врсте стиха:  везани стих, слободни стих
 •                 Везани стих: врста стиха која је римом и бројем слогова повезана са другим стихом.
 •                 Слободни стих: стихови нису повезани римом, немају исти бриј слогова

Вишеслава Шимборска (Бнин, Пољска 1923 –2012,  Краков, Пољска ),  била је пољска песникиња, есејиста и преводилац. Добитница је Нобелове награде за књижевност (1996). Дела: Зато живимо, Питања себи, Дозивање Јетија, Стотину радости и друга. Београд : Просвета, 2006.  https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0

ОБЛАЦИ

 • Морала бих да пожурим
 • с описивањем облака -
 • по делићу секунде
 • престају да буду они, а почињу да бивају други.
 • Њихово својство -
 • никада се неће понављати
 • у облицима, нијансама, позама и ређању.
 • Неоптерећени сећањем на било шта,
 • без напора се дижу изнад чињеница.
 • Као некакви сведоци било чега -
 • сместа се разгоне на све стране.
 • У поређењу с облацима
 • живот се чини утемељен,
 • и готово трајан и вечан.
 • У односу на облаке
 • чак и камен личи на брата,
 • на кога се можеш ослонити,
 • док су они попут далеких и ветропирастих рођака.
 • Нека људи, ако хоће, постоје,
 • а после нека редом умиру,
 • њих, облаке, брига за све то,
 • веома чудно.
 • Над целим Твојим
 • и мојим, још не целим, животом,
 • парадирају у раскоши као што су парадирали.
 • Немају обавезу да заједно с нама нестају.
 • Да би пловили, не морају да буду виђени.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452