Народна обредна лирска песма

 Војевао бели Виде, коледо         Народна обредна лирска песма

Коледо - млади тек рођени бог, Вид (Световид) – бог рата и плодности, заштитник коњаника

  • Књижевни род: лирика
  • Књижевна врста: обредна(коледарска) песма
  • Коледарске песме: негују култ старих божанстава светлости и топлоте Сварога и Дажбога, зимске обредне песме
  • Тема: повратак словенског бога Вида (Световида) из рата,
  •             младо Сунце доноси светлост и радост
  • Мотиви: ратови, црни Угри, клети Турци, повратак, радост  жене,  коња и голубова
  • Стих: десетерац

Војевао бели Виде, коледо         

Војевао бели Виде, коледо !
Три године с клети Турци
А четири с црни Угри.
Каде Виде с војске дође,
Седе Виде да вечера.
Стаде громот, Стаде тропот
Око двора Видојева.
Ал' говори бели Виде:
„Изиђ', љубо, те погледај,
„Шта је громот, шта је тропот
„Око двора Видојева.“
Кад изиђе верна љуба,
Коњи му се копитају,
Радују се господару,
Да је скоро с војске дош'о;
И голуби с крилма бију.
Радују се господару,
Да је скоро с војске дош'о.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452