Овај дечак зове се Пепо Крста, Милован Данојлић

Овај дечак зове се Пепо Крста,  Милован Данојлић

 • Књижевни род: лирика
 • Књижевна врста: елегија
 • Елегија : песма са сетним и тужним осећањима
 • Тема: отето детињство због порока који разара породицу
 • Лирски субјекат: дечак Пепо Крста

                         Гледајте га: личи на цара без престола
                         Коме су варвари отели дечје царство.

 • Мотиви: страх, туга, изгубљено детињство, пијанство оца,
 • Врста стиха: слободни стих
  • Слободни стих: не придржава се традиционалне дужине стиха, ритмике…
 • Епитети: Он станује у последњој улици у великој каменој кући.
  • Епитет: најчешће стоји уз именицу и казује неку њену битну особину
 • Поређење: А престрашени Пепо задрхти као птиче. тужна као ружа у јесен
  • Поређење: два појма се пореде по сличности како би се истакле њихове особине

Милован Данојлић (Ивановци, 1937),песник и приповедач, члан САНУ. Најпознатија дела: Како спавају трамваји, Чудноват дан (књиге за децу), Коњи и птице (сликовнице), Родна година (песме) https://sr.wikipedia.org/sr-ec/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%98%D0%BB%D0%B8%D1%9B

Овај дечак зове се Пепо Крста

Овај дечак зове се Пепо Крста.
Он станује у последњој улици у великој каменој кући.
Његов тата је џамбас коме су у једној тучи
Одсекли пола увета и два прста.

Овај тужни дечак зове се Крста Пепо
Од мајке Лизе и оца Хохохонда.
Па лепо.
И шта онда?

Зар не видите: дечак је погружен, као цар
Кога су прогнали из домовине, тако свирепо ...
— Е, ту лежи цела ствар,
То јест, ту је оно што није лепо.

Џон Хохохонд изнад свега воли да се напије,
Касно у ноћ се враћа, пуца у небо, виче.
Кад дође пред кућу — извали пола капије,
А престрашени Пепо задрхти као птиче.

Мама Лиза га сачека на прагу, тужна као ружа
У јесен, са нежним лицем Ђоконде,
Скине му блатњаве чизме, целог га разоружа,
И тихо запита: „Докле, о Џоне Хохохонде?”

А Хохохонд се мршти, ко да из земље чупа
дебеле сонде,

И никад не каже
Ни „довде”
Ни „донде”.

Код других није тако. Свуд лепше сунце грије,
У свим другим кућама боље се живети може.
Ено, Џим Хухухинд виски уопште не пије,
Има дућан препун седларске коже,
Своје синове мази и никада их не бије.

Живот Крсте Пепе зато је препун бола...
Сам, у каменој кући, он не зна за другарство.
Гледајте га: личи на цара без престола
Коме су варвари отели дечје царство.

Овај дечак зове се Пепо Крста, Милован Данојлић

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452