Структура епског дела

   Структура епског дела

Тема - предмет или мисао коју дело носи у себи;

  • појам који још ближе одређује предмет неког дела је тематика,  може бити:    родољубива, љубавна, социјална..

Фабула - след догађаја узрочно – последично повезаних у времену у којем је саопштена тема; у ширем смислу то је свака прича, скуп мотива или окосница догађања радње;

Лик  - носилац радње, појављују се карактеризирани, било да их писац казује  непосредно или приказује у низу поступака;

  • на основу значаја у фабули могу бити: главни ( јунак ) или споредни ( епизодни) ;

може бити приказан по својим : спољашњим особинама (портрет, физички опис, изглед), и унутрашњим (карактерним) особинама

Идеја - мисао којом је прожето дело (о животу, свету…);

  • једно дело има више идеја: главних (основних мисли и порука) и споредних;

Мотив - најмања тематска целина која се даље не може разлагати;

  •      има функције да: употпуњује слику (опис) – статички мотиви, покреће радњу напред – динамички мотиви;

Епизода - заокружена наративна целина смисаоно повезана са широм целином;

  • прекида ток приповедања да би нагласила догађај или боље осветлила лик;

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452