Анафора

Анафора

Стилска фигура у којој се понављају исте речи на почетку реченице или реченичних делова.

Збогом житку мој прелепи санче!

Збогом зоро, збогом бели данче                           Ђачки растанак,   Б. Радичевић

Није шала онака ђевојка!

Није шала онаки дарови! Женидба Милића Барјактара, Народна песма

Та ти ли си, дијете Милошу!

Та ти ли си, мој мили нећаче! Женидба Душанова, Народна песма

Гробље ј’ земља ком се ходи,

гробље ј’ вода ком се броди,

гробље – врти и долине,

гробље – брда и долине…  Светли гробови, Јован Јовановић Змај

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452