Алитерација

 АЛИТЕРАЦИЈА

  • Алитерација- понављање истих сугласника или сугласничких група унутар стиха или у реченици;
  • појачава се звучност и изражајност песничког језика и израза
  •  
  • Врх хриди црне трне
  • задњи румени зрак       Вече на шкољу, А. Шантић
  •  
  •                                      „Пучина плава спава,
  •                                       Прохладни пада мрак.“  Вече на шкољу, А. Шантић

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452