Метафора

 •                                                Метафора
 • Метафора - скраћено поређење, има пренесено значење;
 • -  заснива се на заједничкој особини двају предмета, али се истиче предмет који се пореди;
 •   Облаци као бели коњи небом плове. – ПОРЕЂЕЊЕ                  Бели коњи небом плове МЕТАФОРА
 •   облаци- ПРЕДМЕТ КОЈИ СЕ ПОРЕДИ                                        бели коњи ПРЕДМЕТ СА КОЈИМ СЕ ПОРЕДИ
 •   као - ПОРЕДБЕНА ВЕЗА                                                                небом плове - ЗАЈЕДНИЧКА ОСОБИНА
 • бели коњи ПРЕДМЕТ СА КОЈИМ СЕ ПОРЕДИ       
 •   
 •                              Моја лепа звезда, мајка и робиња…    В. П. Дис
 • Да њим назовем
 •   Мој румени цвет. Ђулићи, Ј. Ј. Змај

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452