Облици приповедања

           Облици приповедања

Приповедање (нарација) 

  •  хронолошко приповедање- казивање занимљивих појединости углавном према времену појављивања   ( редом како су се дешавала );
  •    ретроспективно приповедање -причање о прошлим догађајима у обрнутом временском смеру од садашњости ка прошлости;
  •  приповедање у првом лицу- писац користи прво лице да би приповедање било сугестивније и убедљивије;
  •  приповедање у трећем лицу- писац се дистанцира од предметне стварности којом се бави и тежи ка објективности;

Описивање ( дескрипција ) -  сликање људи, ствари, природе…проткано осећањима и размишљањима;

  • опис лика (портрет) -   приказивање лика са циљем да се истакну  карактеристичне физичке особине и душевно стање;
  •  опис природе (пејзаж) - карактеристични облици земљишта, присуство биљног и животињског света, присуство људи… 
  • ентеријер- приказ унутрашњости неке просторије или грађевине;
  •  екстеријер- приказ спољашњег изгледа неког објекта;

Дијалог - разговор између двају или више ликова у књижевном делу;

Монолог - лик се обраћа самом себи;

Унутрашњи монолог - не представља обраћање, него прати ток свести (размишљање);

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452