Подела уметничке (ауторске) књижевности

                  ПОДЕЛА УМЕТНИЧКЕ (АУТОРСКЕ) КЊИЖЕВНОСТИ

                                                             КЊИЖЕВНИ РОДОВИ

                                                                                  ЛИРИКА                                                                                               

  • ЛИРСКЕ ВРСТЕ:  љубавне песме,  елегије,  описне (дескриптивне ) песме, родољубиве (патриотске ) песме,
  • мисаоне (рефлексивне) песме, социјалне песме, шаљиве песме, сонет

                                                                                    ЕПИКА     

  •  ЕПСКЕ ВРСТЕ: бајка,  басна, новела, приповетка, роман, еп, епопеја, спев
  • ЛИРСКО-ЕПСКЕ ВРСТЕ:  поема,  романса,    балада     
  • КЊИЖЕВНО-НАУЧНЕ ВРСТЕ:  биографија, аутобиографија,  дневник,  мемоари, путопис

                                                                                             ДРАМА

  • ДРАМСКЕ ВРСТЕ: трагедија, комедија, драма у ужем смислу

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452