Градација

                                                      Градација

Градација- поступно ређање утисака, осећања, слика по јачини, од најслабије до најјаче (климакс) или од најјаче ка најслабијој (антиклимакс). Градацијом се исказује став књижевног лика према нечему.

 •             ... прво добро Ђурђа господара,
 •                  друго добро ручнога дјевера,
 •                  треће добро брата рођенога.
 •                  За Ђурђем је косу одрезала,
 •                  за дјевером лице изгрдила,
 •                  а за братом очи извадила...   Највећа је жалост за братом, Народна лирска песма
 • Јест слободно, млађано Бугарче!
  Јест слободно, моје драго дјете.
  Јест слободно, мој рођени синко        Женидба краља Вукашина, Народна епска песма

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452