Подела народне (усмене) књижевности

                                                       ПОДЕЛА НАРОДНЕ (УСМЕНЕ) КЊИЖЕВНОСТИ

                                                                                            ПОЕЗИЈА                                                                           

 ЛИРСКЕ ПЕСМЕ :  митолошке,  обредне, обичајне, посленичке, љубавне, породичне, шаљиве, родољубиве

   ЕПСКЕ ПЕСМЕ                                                      

 ПЕСМЕ СТАРИЈИХ ВРЕМЕНА               ПЕСМЕ СРЕДЊИХ ВРЕМЕНА      ПЕСМЕ НОВИЈИХ ВРЕМЕНА

  • неисторијске песме                                песме о хајдуцима                песме о ослобођењу Србије
  • песме пре Косовског боја                      песме о ускоцима                  песме о ослобођењу Црне Горе
  • песме о Косовском боју                                
  • песме после Косовског боја                          
  • песме о Марку Краљевићу                            

 БУГАРШТИЦЕ:   песме дугог стиха                                 ЛИРСКО-ЕПСКЕ ПЕСМЕ:                  баладе                           романсе

                                                                                                                          ПРОЗА

бајке, легенде, анегдоте, новеле, басне,   приче о животињама,  шаљиве приповетке,  кратке народне умотворине 

  

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452