Асонанца

                                              Асонанца

  • Асонанца- понављање истог самогласника унутар стиха;
  • појачава се звучност и изражајност песничког језика и израза
  • јеца звоно
  • боно
  • по кршу дршће звук
  • с уздахом туге дуге    Вече на шкољу, А. Шантић
  •                           „Наша дода бога моли,
  •                            Ој, додо, ој додоле.“     Опет кад игра додола, Народна песма

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452