Врсте строфе

                                                        Врсте строфе

Строфа- целина од више стихова истог ритма и чине једну мисаону целину.

дистих (двостих) – строфа од два стиха

терцет (терцина), тростих– строфа од три стиха

катрен (четворостих) – строфа од четири стиха

квинтина (петеростих) – строфа од пет стихова

секстина (шестеростих) - строфа од шест стихова

септима (седмеростих) - строфа од седам стихова

октава (осмеростих) - строфа од осам стихова

нона (деверетостих) - строфа од девет стихова

децима (десетеростих) - строфа од десет стихова

Песма од четрнаест стихова, састављена од два катрена и две терцине, назива се сонет.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452