Врсте драме

                             Врсте драме

Трагедија

 • главни лик (трагични јунак) носи трагичну кривицу;
 • он тежи ка неком узвишеном и недостижном циљу жртвујући за њега свој живот;
 • изазива осећај узвишеног и херојског чак и онда када јунаци трагедије гину;

Максим Црнојевић Лаза Костић, Ромео и Јулија Вилијам Шекспир

Комедија

 • приказује просечан живот, његове мане и недостатке;
 • она се тим манама смеје стварајући несклад између могућности ликова и њихових жеља;
 • расплет радње је увек срећан; 

  Врсте комедије:

           комедија интриге (ситуације)

 • заплет настаје на неспоразуму, забуни, непажњи;
 • личности се доводе у смешне ситуације;         Сумњиво лице Бранислав Нушић

          комедија карактера( психолишка комедија)

 • исмевају се мане и пороци појединца : тврдичлук, уображеност:      Покондирена тиква  Јован Стерија Поповић

         комедија нарави ( друштвена комедија )

 • сатирично се сликају мане већег броја људи или читавог друштва, као лажно родољубље, протекција..

Родољупци Јован Стерија Поповић,  Кирија  Бранислав Нушић

Драма у ужем смислу - спој трагедије и комедије, живот не схвата трагично већ озбиљно;

 • приказује моралну борбу између добра и зла, части и непоштења;
 • решења су понекад трагична, али се са злом не мири већ се тражи могућност да се савлада;     Глорија, Ранко Маринковић

Драма за децу – изводи се у дечијем позоришту, намењена је дечијем узрасту              Биберче Љубиша Ђокић

Радио драма и телевизијска драма – изводи се на радију и телевизији

-мали број ликова, углавном се прати један ток радње                    Капетан Џон Пиплфокс Душан Радовић

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452