Симбол

  Симбол

Симбол- знак за распознавање, реч која означава неки конкретан предмет, а упућује на апстрактан појам; писац приказује нешто обично дајући тој слици дубљи смисао.

  •                             У тој дубини плавој и без руба
  •                            Тражио сам већ давно голуба  Небо, С. Раичковић
  • Црногорци не љубе ланцеПисма из Италије, Љ. Ненадовић
  •                                  Баци у сунчев сјај и злато
  •                                  Свој крик вечите глади. Поље, Ј. Дучић
  • Стални симболи- свима препознатљив знак; амблеми
  •                             
  • крст-хришћанство,  соко-витештво, магарац-глупост, гавран- несрећа, ланци-ропство

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452