Симбол

  Симбол

Симбол- знак за распознавање, реч која означава неки конкретан предмет, а упућује на апстрактан појам; писац приказује нешто обично дајући тој слици дубљи смисао.

  •                             У тој дубини плавој и без руба
  •                            Тражио сам већ давно голуба  Небо, С. Раичковић
  • Црногорци не љубе ланцеПисма из Италије, Љ. Ненадовић
  •                                  Баци у сунчев сјај и злато
  •                                  Свој крик вечите глади. Поље, Ј. Дучић
  • Стални симболи- свима препознатљив знак; амблеми
  •                             
  • крст-хришћанство,  соко-витештво, магарац-глупост, гавран- несрећа, ланци-ропство

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452