Стилске фигуре

Стилске фигуре: епитет, ономатопеја, поређење (компарација), контраст (антитеза), хипербола, градација, метафора, персонификација, словенска антитеза, симбол, алегорија, иронија

http://ucimosrpski.rs/lessons/stilska-sredstva/

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452