Хипербола

                                                                          Хопербола

Хипербола- претерано увеличавање или умањивање особине предмета или интензитета радње у циљу јачег емотивног деловања;

  • Толико је гладан, вола печена би појео. 
  •                              Што је небо -да је лист ‘артије,
  •                                што је гора – да су калемови,
  •                               што је море  -да је црн мурећеп
  •                               пак да пишем три године дана,
  •                              не би моји’ исписала јада!        Љубавни растанак, Народна песма
  • Донесоше дреновину Марку;
  •  Кад је стеже у десницу руку,
  • Прште пуста надвоје, натроје
  • И дв'је капље воде искочише.         Марко Краљевић и Муса Кесеџија, Народна епска песма

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452