Поређење (компарација)

                                                Поређење  (компарација)

Поређење (компарација) - стилска фигура којом се два појма се пореде по сличности;

 • Поређење има три дела: 1. предмет који се пореди, 2. предмат са којим се пореди, 3. поредбана веза (као, к'о);
 • Истиче се заједничка особина појмова који се пореде.

Примери за поређење:

 •   Облаци као бели коњи небом плове. – ПОРЕЂЕЊЕ
 •                    облаци- ПРЕДМЕТ КОЈИ СЕ ПОРЕДИ    
 •                     као - ПОРЕДБЕНА ВЕЗА
 •                    бели коњи ПРЕДМЕТ СА КОЈИМ СЕ ПОРЕДИ
 •                      небом плове - ЗАЈЕДНИЧКА ОСОБИНА
 •                      
 •                               Ко свилене нити што их паук сатка,
 •                              по дрвећу виси месечине вео.        А. Шантић
 • Кад говори ка’ да голуб гуче, (Љепосава)
 • Кад се смије, ка да бисер сије
 • Кад погледа, као соко сиви,
 • Кад се шеће као пауница     Женидба Милића барјактара, Народна балада

Народна поређења: Јури к'о мува без главе, Заплео се к'о пиле у кучине. Здрав као дрен. Живе као пас и мачка.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452