Словенска антитеза

  Словенска антитеза

Словенска антитеза- врста поређења; обично се у песми јавља као увод,састоји се из три дела;

 • 1.постављање питања (тезa)
 • 2.негативан одговор  (негирање тезе)
 • 3. прави одговор (антитеза)
 •                  Јали грми, јал’ се земља тресе?
 •                   Ја се бије море о мраморје?
 •                    Ја се бију на Попина виле?
 •                  Нити грми, нит’ се земља тресе,
 •                  Ни се бије море о мраморје;
 •                   Ни се бију на Попина виле;
 •                   Већ пуцају на Задру топови  Мали Радојица, Народна епска песма
 •  Шта се б'јели у гори зеленој?
  Ал' је снијег, ал' су лабудови?

  Да је снијег, већ би окопнио,
  лабудови већ би полетјели.
  Нит' је снијег нит' су лабудови,

  него шатор аге Хасан-аге;   Хасанагиица, Народна балада

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452