Зависни реченични чланови

Видео
Теорија

Зависни реченични чланови не могу да стоје самостално.

Ближе одређују предикат или субјекат. Предикат одређују глаголска допуна (објекат) и глаголске одредбе (прилошке одредбе). Субјекат одређују чланови именичке синтагме (атрибут и апозиција).

Објекат


Објекат је трпилац радње. Казује на коме/чему се врши глаголска радња. Стоји уз предикат. У функцији објекта најчешће су именице, именичке синтагме и именичке заменице. Примери за објекат:

 • Појео је јабуку.
 • Купили смо нове свеске.
 • Видели смо га.

Прилошке (глаголске) одредбе


Прилошке (глаголске) одредбе стоје уз предикат и њега ближе одређују. Најчешће казују место, време, начин, средство или узрок због чега се врши глаголска радња. У функцији прилошких (глаголских) одредби најчешће су именице, именичке синтагме и прилози. Примери за прилошке (глаголске) одредбе:

 • Склонили су се испод стрехе.
 • Тог дана била је незапамћена киша.
 • Лагано су се удаљавали од куће.
 • Писао је оловком.
 • Није дошао због лошег времена.

Атрибут


Атрибут је именички додатак који стоји уз именицу и ближе је одређује. Казује каво је што, чије је што, од чега је што. Атрибут се слаже са именицом уз коју стоји у роду, броју и падежу. Функцију атрибута могу да имају придеви, придевске заменице, именице и редни бројеви. Примери за атрибут:

 • Црвена ружа је процветала.
 • Срели смо твога друга.
 • Чуло се звоно школе.
 • Седи у седмом реду.

Апозиција


Апозиција је именички додатак. Стоји уз именицу и њу ближе одређује. Казује исто што и именица само другим речима. Са именицом се слаже у роду, броју и падежу. Никада није на почетку реченице. Одваја се запетама од других речи у реченици. У функцији апозиције може бити именички скуп речи или реч. Примери за апозицију:

 • Драган, мој друг, донео ми је свеску.
 • Мој дуг, Драган, донео ми је свеску.
 • Има много посла да се дође до хлеба, основне животне намирнице.

Детаљнија објашњења о зависним реченичним члановима дата су у видеима испод:


Сазнаћеш

 • шта су зависни реченични чланови
 • који реченични чланови ближе одређују предикат
 • који реченични чланови ближе одређују субјекат
 • како да препознаш реченичне чланове
 • како да препознаш објекат
 • шта су прилошке (глаголске) одредбе
 • врсте прилошких (глаголских) одредби
 • како да препознаш прилошке (глаголске) одредбе
 • шта је атрибут
 • која врста речи је у функцији атрибута
 • како да препознаш атрибут
 • шта је апозиција
 • како да препознаш апозицију

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568