Придеви

Придеви су речи које означавају особину појма означеног именицом уз коју стоје и спадају у променљиве врсте речи.

  • 10 видеа
  • 69 минута видео материјала
  • 5 вежбања
  • 6 тестова

ГРАМАТИКА ЗА 5. РАЗРЕД

Провери своју претплату!

Не дозволи да ти претплата истекне када ти је најпотребнија, баш пред тест или пред одговарање.
Реагуј на време!
ПРОВЕРИ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452