Служба (функција) речи у реченици

Видео
Теорија

Речи када се нађу у реченици добијају службу (функцију).


То је посао који раде речи када дођу у реченицу. У реченици су главни реченични чланови – предикат и субјекат. У реченици су и зависни реченични чланови то су именички и глаголски додаци. Именички додаци су атрибут и апозиција. Глаголски додаци су објекат и прилошке одредбе. Примери за службу речи у реченици:

  1. Пропланак је обрастао шареним пољским цвећем.
  2. На ливади се скупљају јата гусака.
  3. Први такмичари пристижу на циљ.
  4. Појели су јабуке, омиљено воће.

(1) пропланак – субјекат, је обрастао – предикат, шареним – атрибут, пољским – атрибут, цвећем – објекат (2) на ливади – прилошка одредба за место, се скупљају – предикат, јата – субјекат, гусака – атрибут (3) први – атрибут, такмичари – субјекат, пристижу – предикат, на циљ – прилошка одредба за место (4) појели су – предикат, јабуке – објекат, омиљено воће – апозиција

Детаљнија објашњења о служби речи у реченици дата су у видеима испод:


Сазнаћеш

  • шта раде речи када дођу у реченицу
  • који су главни реченични чланови
  • који су зависни реченични чланови
  • како да препознаш именичке додатке
  • како да препознаш глаголске додатке
  • како да препознаш службу речи у реченици

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568