Главни реченични чланови

Видео
Теорија

Главни реченични чланови су предикат и субјекат.

Предикат


Предикат је централни реченични члан. Свака реченица мора да има предикат. Предикат може да буде глаголски и именски. Глаголски предикат казује шта ради субјекат. У служби глаголског предиката је глагол у личном глаголском облику. Примери за глаголски предикат:

 • Додај ми лопту.
 • Све је научио.
 • Рећи ћу јој после часова.

Именски предикат казује нешто о субјекту. Именски предикат има два дела: глаголски део предиката и именски део предиката. Глаголски део предиката су помоћни глаголи (јесам, хтети, бити). Именски део предиката су именске речи (именице, заменице, придеви и неки бројеви) Примери за именски предикат:

 • Она јој је другарица.
 • Веома је лепа.
 • Ово сам ја.
 • У свему смо први.

Субјекат


Субјекат је независни реченични члан јер се не ослања на друге речи у реченици. Врши радњу у реченици или о њему говори реченица. У служби (функцији) субјекта најчешће су: именице, именички скуп речи, именичке заменице и придеви. Примери за субјекат:

 • Мачак ме је пратио на сваком кораку.
 • Моја мајка нам донесе колаче.
 • Ми смо се свему радовали.
 • Први нам је махнуо кад је пролазио кроз циљ.

Слагање субјекта и предиката


Субјекат и предикат када се нађу у реченици морају да се слажу. Слажу се у лицу и броју. Код сложених глаголских облика сем код футуру I слажу се и у роду. Примери за слагање субјекта и предиката:

 • Пропланак је обрастао шареним пољским цвећем.
 • На ливади се скупљају јата гусака.
 • Први такмичари пристижу на циљ.
 • Појели су јабуке, омиљено воће.

Детаљнија објашњења о главним реченичним члановима дата су у видеима испод:


Сазнаћеш

 • шта је предикат
 • које су врсте предиката
 • које врсте речи могу бити у служби предиката
 • које врсте речи могу бити у служби предиката
 • како да препознаш предикат
 • шта је субјекат
 • које врсте речи могу бити у функцији субјекта
 • како да препознаш субјекат
 • шта је слагање субјекта и предиката
 • у којим граматичким категоријама се слажу субјекат и предикат
 • како да препознаш слагање субјекта и предиката

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568