Знак питања

Знак питања (?)

Пише се:

  • на крају упитне реченице: Шта сад да радим?
  • један упитник када има више упитних реченица у низу: Где си био, шта си купио?
  • иза наслова када се упућује отворено питање: Ко је крив?

Не пише се:

  • иза зависноупитних реченица: Стално нас питају како смо се провели.
  • иза наслова ако је исказна реченица у којој је изостављена главна реченица:

Од чега зависи наш успех ( Пун наслов би био: Објаснићу од чега зависи наш успех.)

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452