Тачка

Тачка-преглед градива, на крају потврдне и одричне реченице, иза арапских бројева, скраћеница...

                                                       ТАЧКА

Пише се

- на крају потврдне и одричне реченице:  Седим.  Не седима.

- иза арапских бројева када значе рени број: Лепо смо се провели за 18. рођендан.

- иза скраћених речи писаних малим словом: т. (тачка), бр. (број), итд. ( и тако даље)

- иза слободног скраћивања имена: П. П. Његош, Ј. Ј. Змај, И. Андрић

Не пише се

-иза сажетих скраћеница: мр (магистар), др (доктор), гђа (госпођа)

- у скраћеницама које се пишу великим словом: САНУ, УН, ОШ

- у скраћеницама мерних јединица које се пишу малим словом: м (метар), гр (грам), л (литар)

- иза римских бројева јер су они редни I, II, III, IV, V, VI

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452