Тачка и запета (зарез)

Тачка и запета (зарез)

-раздваја делове текста јаче од запете, а слабије од тачке: Замолим их да ме чекају; кажу да журе.

- у набрајању када се истиче посебност: Ово је сећање на мостове; који су нас спајали са светом; који су доносили радост.

- између групе речи у којима се истиче посебност: Купићу: свеске, оловке, књиге; мајицу, чарапе и јакну.

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Бранка Бубањ ПР Студио за едукацију УчимоСрпски Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 65869853
ПИБ: 112095452