Заграда

Заграда - преглед граадива, део текста који се посебно додаје...

                                            Заграда

-део текста који се посебно додаје: Написао је пријатељу писма (путописе).

- двојако читање текста: За (не) поштовање прописа...

-део текста који је придодат: Расковник, некаква, (може бити измишљена) трава …

-иза редно броја или слова за нови одељак: 1) Тачка, а) нови ред

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
Матични број: 65869853    ПИБ: 112095452