Променљиве речи

Видео
Теорија

Променљив речи су именске речи и глаголи.

Именске речи су именице, заменице, придеви и неки бројеви.
Именске речи се мењају по граматичком броју (једнина и множина) и по роду (мушки, женски и средњи род).

Примери за именске речи:

 • Марко је дошао и донео нам шарене колаче.
 • Први смо истрчали из куће.
 • Погледали смо реку и њене брзе вирове.

Глаголи су променљиве речи које казују радњу, стање и збивање.
Глаголи се мењају по граматичком броју (једнина и множина). Неки глаголи се мењају по роду (мушки, женски и средњи род).

Примери за глаголе:

 • Киша је падала и квасила тротоар.
 • Обукао се и пошао у школу.
 • Донео је лопту и дао друговима да се играју.

Сазнаћеш

 • које су променљиве речи
 • коју службу у реченици имају променљиве речи
 • које су врсте именица
 • које особине имају именице
 • које су врсте придева
 • које су особине придева
 • које су врсте заменица
 • које су особине заменица
 • које су врсте бројева
 • које су особине бројева
 • која су значења глагола
 • које су особине глагола
 • како да препознаш врсте променљивих речи

Потребна ти је помоћ?

Лекције и тестови на сајту помоћи ће ти да без трошкова приватне наставе добијеш добру оцену. Припреми се за тест или за одговарање.
Учи паметно, не напорно!
ПРЕТПЛАТИ СЕ
Учимо Српски .rs
Булевар цара Лазара 53, Нови Сад
+381 63 525 297      podrska@ucimosrpski.rs
ucimosrpski.rs
Вишња Бубањ Вучић ПР Едукативни центар Нови Сад
Делатност: Остало образовање
Шифра делатности: 8559
Матични број: 67336623
ПИБ: 114117568